Ved dig

Hjemme ved dig:

 

Der er mulighed for at lave et arrangement, hvor jeg kommer ud til dig og afholder trommemeditationer.

 

 

Prisen for en aften med cirka 10-15 deltager er 150kr pr deltager, samt et lille beløb til transport.

 

For et andet antal deltagere ring og forhør dig om mulighederne.

 

Derudover skal man regne med et lille beløb til værten/værtinden til fx the/kaffe/kage.

 

 

En aften på 2½ timer forløber som regel med 3 meditationer. Jeg starter med at fortælle ganske kort om, hvad en shaman-tromme normalt bliver brugt til. Derudover fortæller jeg lidt om forskellige former for rejse-meditationer. Derefter sætter jeg en trommerejse i gang. Efter hver meditation fortæller hvert enkelt om deres oplevelser. Dette er selvfølgeligt frivilligt.

 

For at kunne afholde en trommerejse kræver det et rum med god plads, så alle kan sidde i en rundkreds.


Der er nu mulighed for at aftale at disse aftner indehold individuelle trommehealinger. Der kræver lidt mere plads, da jeg skal have mulighed for at komme "tæt" på de enkelt deltager.

www.stann.dk

Hand on Health

telefon nr: 26718069

Email: behandling@stann.dk